Palkintoraadit

Yleisöäänestyksen päätyttyä kolmihenkiset raadit arvioivat oman kategoriansa yleisöäänestyksessä viisi eniten ääniä saanutta äänikirjaa ja valitsevat niiden joukosta yhteisesti lopullisen voittajan. Voittajien valinnassa painotetaan kokonaisvaltaista kuuntelukokemusta sekä tarinan onnistunutta tulkintaa ja sovittamista ääniformaattiin.

Päätöksenteon läpinäkyvyys on tärkeä osa valintaprosessia. Mikäli järjestävä taho tai palkintoraadin jäsen havaitsee valintaprosessin aikana moraalisen esteellisyyden tai eturistiriidan mahdollisuuden, jäävätään päätöksentekijä tehtävästään.