Hederspriset

Motivation

Synskadades Stiftelses hederspris 2021 går till Katarina Ewerlöf. Årets vinnare började sin skådespelarbana med att läsa in talböcker för synskadade i början av 80-talet och har sedan dess läst in ca 177 talböcker och 240 ljudböcker. En ljudboksdrottning som bjuder på stora litteraturupplevelser. Lyssnarna följer hennes tydliga och klara stämma till olika genrer och är tacksamma för att hon outtröttligt fortsätter läsa in böcker.

Synskadades Stiftelses hederspris delas ut på Storytel Awards varje år. Priset går till en person, ett företag eller en organisation som har gjort något alldeles särskilt för att främja ljudbokens utveckling och spridning. Vinnaren väljs ut av en jury som sätts samman av Synskadades Stiftelse.

Juryn för Hederspriset 2021 består av:
Håkan Thomsson, ordförande i Synskadades Stiftelse och Förbundsordförande Synskadades Riksförbund
Agneta Elfving, ledamot i Synskadades Stiftelse
Karin Hjalmarsson, synskadad litteraturvetare och anställd på Synskadades Riksförbund
Per-Arne Krantz, synskadad sedan barndomen, tidigare ordförande och VD för synskaderörelsens bolagsgrupp och en av initiativtagarna till Ljudbokspriset
Kristina Ahlinder, VD Svenska Förläggareföreningen
Åse Ericson, VD, Storytel Sverige

More winners